GRÖN KEMI 2004-12-17   PRINT

Inspirerande arbete för att minska hälso- och miljöpåverkan från sjöfarten gav priset Miljöbojen 2004

Stockholms Hamnars årliga miljöpris, ”Miljöbojen”, har i år tilldelats Jan Ahlbom, miljöingenjör, Länsstyrelsen i Göteborg och Ulf Duus, toxikolog och frilanskonsult, för deras arbete att minska hälso- och miljöpåverkan från sjöfarten.

”Miljöbojen” delades ut idag vid Stockholms Hamnars traditionella Sjöfartslunch till Jan Ahlbom, miljöingenjör i projektet Grön Kemi och Ulf Duus, toxikolog i projektet Grön Kemi. Motiveringen löd; ”för deras arbete med att aktivt och målmedvetet sprida kunskap kring möjligheterna till en miljöanpassad sjöfart”.

– Sjöfarten är en mycket väsentlig del av vårt transportnät och miljöfrågorna kommer att vara en nyckelfråga inom transportlogistik i framtiden. Det är därför viktigt att öka kunskapen och förståelsen för att sjöfarten bör ta ett ökat ansvar för miljön, säger Christel Wiman, VD Stockholms Hamnar.

I rapporten "Rent skepp kommer lastat" har pristagarna tagit ett helhetsgrepp på kemikaliehanteringen ombord för att genom goda exempel visa på hur ett miljöanpassat fartyg kan se ut. Inriktningen är mot befintliga fartyg och förändringar som kan göras omgående. Deras filosofi är att starta en process mellan framsynta tillverkare och intresserade användare för att driva utvecklingen framåt. Ett mål är att skapa goda exempel som kan spridas som ringar på vattnet.

– De har på ett framgångsrikt sätt försökt skapa handlingskraft i alla led –hos såväl rederier, tillverkare som leverantörer, säger Gun Rudeberg, bolagsjurist och miljöchef, Stockholms Hamnar.

– Vi känner oss mycket glada och hedrade över att få ta emot Miljöbojen. Det inspirerar oss verkligen till fortsatt arbete i riktning mot det ”rena” skeppet med lite miljöpåverkan, i samarbete med redare och sjöfartsnäring, säger Jan Ahlbom och Ulf Duus.

Fakta om Miljöbojen
Stockholms Hamnars miljöboj symboliserar vår strävan att bidra till en hållbar utveckling inom sjöfartens område. Miljöbojen delas ut till en person, organisation, företag eller myndighet som genom sitt arbete bidragit till en betydande miljöförbättring inom sjöfarten och/eller ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete. Utmärkelsen består av en boj i återvunnet aluminium samt ett diplom.

Miljöbojen har tidigare år tilldelats Birka Line Abp (2000), Stefan Lemieszewski, miljöansvarig på Sjöfartsverket (2001), Silja Line och Viking Line (2002) samt Christer Ågren, Internationella Försurningssekretariatet (2003).

Mer information
Christel Wiman, VD Stockholms Hamnar
Tel. 08-670 26 30, mobil 070-770 26 30
christel.wiman@stockholmshamn.se

Gun Rudeberg, bolagsjurist och miljöchef, Stockholms Hamnar
Tfn 08-670 26 35, mobil 070-770 26 35
gun.rudeberg@stockholmshamnar.se

Jan Ahlbom, miljöingenjör i projektet Grön Kemi
Tfn 031-60 52 15
jan.ahlbom@o.lst.se

Ulf Duus, toxikolog i projekt Grön Kemi
Tfn 031-733 27 08
ulf.duus@telia.com

Se även www.stockholmshamnar.se samt www.gronkemi.nu