till startsidan

om klorofyll A


Projektet har som huvudsakliga syfte att försöka påverka utvecklingen mot mer hälso-/ miljöanpassade kemiska produkter som samtidigt har en god funktion. Arbetet är inriktat mot sk."högvolymprodukter" som innehåller riskabla komponenter och som har en stor spridning i samhället.

Projektet har arbetat med smörjmedel, bildäck, alkylatbensin till tvåtaktsmotorer, båtbottenfärger, målarfärger, bilvårdskemikalier och kemiska produkter inom sjöfarten.

Arbetsmetoden är att först ta fram detaljerad kunskap om produktområdet. En viktig del är här att försöka identifiera hinder och möjligheter till förändring. Kunskapen presenteras i en rapport.

Projektet försöker sedan starta en process mellan framsynta tillverkare och intresserade användare för att driva utvecklingen framåt. I förändringsarbetet utnyttjas marknadskrafterna som en i många fall effektiv väg till snabba och genomgripande förbättringar. Ett mål är att skapa goda exempel som kan spridas som ringar på vattnet.

Helt olika "nyckelinsatser" kan krävas för att påverka utvecklingen. Det kan vara att försöka minska skatten på ren alkylatbensin till utombordsmotorer eller att publicera listor över däck utan HA-oljor. Det kan också vara att funktionstesta miljöanpassade målarfärger eller skapa hälso-/ miljökriterier för propellerhylsoljor.

Projekt Grön Kemi bildades i sin nuvarande form under våren 2000 och drivs av följande organisationer:
Göteborgsregionens Kommunalförbund
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Västra Götalandsregionen
Business Region Göteborg

Till projektet är knutna

Arbetsgrupp:
Jan Ahlbom, miljöingenjör, LS i Göteborg
jan.ahlbom@o.lst.se
Ulf Duus, toxikolog, frilanskonsult
ulf.duus@telia.com
Lennart Lagerfors, administratör
lennart.lagerfors@gr.to


Styrgrupp:
Ulrika Samuelsson Länsstyrelsen Västra Götaland
Lennart Lagerfors Göteborgsregionens kommunalförbund
Peter Holmberg Västra Götalandsregionen
Göran Värmby Business Region Göteborg

Om loggan

En stiliserad version av strukturformeln för klorofyll a. En av de smartare molekylerna här på jorden. Klorofyll är det gröna färgämnet i växternas kloroplaster som har förstått hur man fångar upp ljusenergi, skickar vidare energirika elektroner samtidigt som man oxiderar vatten till livgivande syrgas. En "win-win" situation till fördel för alla och en förebild för projekt Grön Kemi.


upp

 

 
ansvarig utgivare: projekt GRÖN KEMI