till startsidan

 


 

 


- - - - - - - - - - PUBLICERADE DOKUMENT- - - - - - - - - -


RAPPORTER
En nyans grönare del
1 (pdf 2,8 Mb)
En nyans grönare del
2 (pdf 4,5 Mb)
Rapport från kemikalieinspektionen i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. 1996.

 
   

Säkra stryktips del 1 (pdf 7,6 Mb)
Säkra stryktips del 2 (pdf 5,6 Mb)
Rapport från Göteborgs kommunalförbund i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. 1997.

 
   

Ännu säkrare stryktips del 1(7,8 Mb)
Ännu säkrare stryktips del 2 (6,5 Mb)
2000. Rapporten kan även beställas från Göteborgsregionens kommunalförbund telefon: 031-335 50 35

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SEMINARIUM Prickfria färger-finns dom? - program och dokumentation från seminariet  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LÄSA MERA
Läs vidare om samarbetet med Folksam:

www.folksam.se/testergodarad/hemmetochmiljon/fargtest
www.folksam.se/testergodarad/hemmetochmiljon/renoveramiljovanligt

 
ansvarig utgivare: projekt GRÖN KEMI